Цветовете на града

Снимка:Пламен Денчев

Снимката е направена в квартал „Капана“ в Пловдив. Авторът – Пламен Денчев я е озаглавил „Улично изкуство“. Пъстротата и съчетаването на цветовете обаче внасят приятен акцент върху тухлената сграда и малко разнообразие.