Хора в неравностойно положение от община Сърница получиха хранителни пакети от доброволното формирование

Доброволното формирование на Община Сърница, съвместно с Националната асоциация на доброволците в Република България, и Община Сърница раздадоха пакети с хранителни продукти от първа необходимост на нуждаещи се самотни възрастни хора и хора в неравностойно положение от трите населени места на общината.
Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на благотворителна организация „ Ангели за България“, обединяващи българи, живеещи извън пределите на страната за осъществяване на благотворителни прояви.
Нашите доброволци изразих желание и готовност това да постави началото на множество подобни благотворителни инициативи за в бъдеще.