Фондът за превенция на престъпността ИГА започна реализацията на проект за рецидивизма

Снимка: БНР

Фонд за превенция на престъпността ИГА започна изпълнението на проект „Въвеждане на система за измерване на рецидивизма в България чрез активно гражданско участие“. Основната му цел е чрез активно гражданско участие да се стартира процеса по внедряване на система за измерване на рецидивизма в наказателно-изпълнителната система на България и се постигне по-открито и отговорно управление.

Ще се проучат и анализират добри практики за измерване на рецидивизма и възможностите за внедряването им в наказателно-изпълнителната система на страната. Ще се изготви и концепция за измерване на рецидивизма, а на тази база – препоръка за нейното приложение.

Чрез проучване и анализ ще се осъществи граждански мониторинг на съществуващите възможности и модели за измерване на рецидивизма в наказателно-изпълнителните системи в България и Eвропа. Ще бъдат разработени предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството за въвеждане на система за измерване на рецидивизма.

За приемане на препоръките е предвидена застъпническа кампания. Информационни дейности ще повишат гражданското участие и популяризират модела за измерване на рецидивизма.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнението му ще приключи в края на 2023 г.