Фондът за превенция на престъпността в Пазарджик организира обучителен форум

Архив

Обучителен форум, в рамките на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, ще се проведе от 11 до 13.юни в Банско. Бенефициент по проекта е Фонд за превенция на престъпността ИГА, а партньори в изпълнението му – Фондация „Рома – Лом“, Фондация за регионално развитие „Рома“- Пловдив и Save a child – Норвегия.

Проектът се изпълнява от месец октомври 2022 г. и цели да въведе и развие ефективен интегриран подход, насочен към подобряване статута и възможностите на децата в контакт със закона в три ромски общности в България – Пазарджик, Пловдив и Лом.

За участие са поканени представители на релевантните институции от Пазарджик, както и екипът на Центъра за консултиране и правна помощ на деца, създаден през месец април.

Целта на обучителното мероприятие е да се подобри сътрудничеството с местни институции и заинтересовани страни и се повиши техният капацитет за работа с деца в контакт със закона.

Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, Договор МП № 93-00-145/12.10.2022 г., се финансира от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. В обхвата му са включени общо 210 лица: 120 уязвими деца от трите ромски общности, жертви или свидетели на престъпление, и деца в конфликт със закона на възраст до 18 години, както и 90 представители на ромски неформални групи, граждански организации и ромски медиатори, работещи в целевата общност.