Ученици, учители и пещерняци почистиха местността „Ремово“ край Ракитово

Членове на „Българско пещерно дружество- Ракитово“ и ученици от ОУ„Неофит Рилски“, гр. Костандово проведоха акция за почистване от отпадъци на голямото губилище в местност „Ремово“.

Акцията е част от дейностите по проект „Опазване, популяризиране и защита на голям карстов район в границите на територията на община Ракитово“ на пещерното дружество по Програмата на МОСВ „Младежи за околна среда“, чрез възлагане от Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик.

В почистването на района се включиха ученици от шести и седми клас и класните им ръководители, които събраха и извозиха да контейнерите в гр. Ракитово над 20 чувала отпадъци. Представители на пещерното дружество изнесоха беседа, свързана с местонахождението на голямото карстово поле, какво е карст, колко пещери се намират в него, защо трябва да пазим територията му чиста и на практика разбраха защо е важно да не се изхвърлят отпадъци на неразрешени места.

За добре свършената работа учениците получиха награда – посещение на минната галерия на изкуствената пещера до асфалтовия в м. „Ремово“.