Ученици от IОУ „Св. Климент Охридски“ проведоха изнесен урок в НЧ „Христо Ботев“ в Пазарджик (ВИДЕО)

Учениците от 6 „в“ клас от IОУ „Св. Климент Охридски“ в Пазарджик гостуваха в Народно читалище „Христо Ботев“ в областния град заедно със своя преподавател по български език и литература Елена Пенова. Там те проведоха обобщителен урок по литература върху стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти“ на Иван Вазов. Инициативата е по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Изнесеният урок е „Дейност по модул 4 – Библиотеките като образователна среда“.

Часът започна с т.н игрова „мозъчна атака“, като на вниманието на децата бе дадена ключовата дума „будител“, за която те трябваше да посочат асоциации. Част от учениците споделиха какви са техните съвременни будители и какъв пример им дават те.

Изнесеният урок бе открит с думи на Стоян Омарчевски, който през 1922 година е министър на просвещението в правителството на Александър Стамболийски. Именно той, заедно с група интелектуалци, предлага 1 ноември да бъде обявен за Ден на народните будители. Прочувственото му слово прочете учителят по БЕЛ Елена Пенова:

Секретарят на читалището Веска Минова представи пред учениците историята на културната институция и ролята на будителството през вековете. В рамките на своето изложение тя отдели и специално внимание на творчеството на Иван Вазов и неговият най-значим роман „Под игото“, преведен на над 60 езика по света. Само след броени учебни часове учениците ще започнат изучаването на Вазовия роман.

Пред учениците бе представено и много рядко издание на романа „Под игото“ под формата на комикс на френският автор Жан Наре.

Госпожа Пенова и учениците направиха анализ на част от стихотворението „Отечество любезно…“, като обърнаха специално внимание идейно-тематичните особености и изразните средства, с които е постигнато внушението в творбата.

Част от учениците бяха подготвили свои есета на тема „Отечеството е достойно за любов“. В тях те обосноваха обичта си към родината с нейните красоти, блага, природни и исторически забележителности, славно минало и патриотичен дух.