Ученици от НУ „Васил Друмев“ в Пазарджик дискутираха за приятелството, добрите навици и вълшебните думи

За общуването, за приятелството, за вълшебните думи и всички добри навици, които можем да формираме, когато сме на училище и в клас, говориха днес най-големите ученици от 4 „а“ и 4 „б“ класове в Начално училище „Васил Друмев“ в Пазарджик. Гост-лектор по темата бе Бисерка Трайкова-секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни  инепълнолетни в Пазарджик.
Часовете започнаха с песен за вълшебните думи, а с помощта Бисерка Трайкова, децата участваха активно в дискусия за приятелството, гледаха филм, попълниха пъзел под формата на сърце, като отговориха на въпросите за любим цвят, число, храна, мечта. Учениците обсъждаха и темите за взаимоотношения с връстници, общуването, вълшебните думи,правилата в клас и др.
Часовете завършиха с определения, написани от самите деца на дъската в класната стая, които те дадоха за своя клас.