Ученици от НПГГС „Христо Ботев“ във Велинград създават нови гори в Германия

Залесителното дело на възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ вече излезе извън пределите на Република България. Освен хилядите хектари, създадени с доброволния труд и усилия на възпитаниците на училището през годините, благородната кауза достигна нови мащаби.

Представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград по програма Еразъм+, отново бе посрещната от г-н Крьогел – лесничей в Stiftung Wald fur Sachen /Обединено дружество за защита на горите на Саксония/.

Домакинът на българската група представи плановете, които предвиждат залесяване на площ от 40 ха. Целта е да бъдат обхванати територии, при които възобновителният процес не протича успешно.

Преди началото на залесителната кампания беше извършен подробен инструктаж. В него бе застъпен целият технологичен процес по садене на фиданки, който се прилага в Германия.

Въпреки лошото време, момичетата и момчетата се справиха изключително качествено с поставената задача. Залесяването бе извършено върху площ от 30 дка с фиданки от бяла акация.

Домакините изказаха своите благодарности за перфектното изпълнение на работните дейности.