Ученици от Националната гимназия по горско стопанство във Велинград посетиха биоферма в Италия

Ученици и преподаватеи от НПГГС ,,Христо Ботев‘‘ – Велинград посетиха италианска ферма за производство на биопродукти. Визитата бе организирана по проект „Изграждане на практически компетенции в сектора на горското стопанство и усвояване на добри практики в грижата за природните паркове и защитените територии“, договор 2020-1-BG01-KA102-078068, финансиран по програма „Еразъм +“.

Биофермата е изградена през 2014 г., а през 2015 г. започва да функционира официално. Нейни собственици са майката Мартина и дъщеря ѝ Марика, които заедно с техния водач Самоеле посрещнаха с огромно уважение българската група. Фермата е разположена върху площ от 4 хектара, като около 1 хектар от нея е зает от обработваема земя.

Стопанството се отличава с разнообразие от селскостопански видове животни – крави, кози, понита, зайци, магаре и домашна свиня. Дървесните видове, които преобладават на територията на фермата са дъб, ясен, акация, ели и храстови видове. На територията на стопанството растат и 30 черешови дървета.

Създателите на биофермата Мартина и Марика и до днес се справят сами с фермерските си задължения. В тях влизат и сериозните грижи и труд, свързани с отглеждането на биозеленчуци.

Любезните домакини се отличиха със своето гостоприемство и се погрижиха за българската група, приготвяйки вкусен обяд с биопродукти, които бяха произведени във фермата. В дейностите, свързани с подготовката на обедното меню активно се включиха както ръководителите на групата от НПГГС „Христо Ботев“, инж. Надежда Ганчева и г-жа Аврамова, така и ученици. След кратка почивка групата се прибра в комплекса в Болоня, където е настанена. Всички останаха изключително доволни от топлото отношение и гостоприемството на италианските си домакини по време на целия си престой в биофермата.