Ученици от Велинград пресъздадоха върху макети многообразието на българската горска среда

Ученици от 8 „в“ клас на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград пресъздадоха върху макети многообразието на горската среда. Няколко групи от осмокласници твориха индивидуално в практическото занятие по Ботаника под ръководството на своята преподавателка г-жа Асена Лилова.

Творческата изява бе вдъхновена и от събраните в двора на гимназията подръчни материали. Учениците пресъздадоха основни елементи от горската постилка, най-често срещаната растителност и обитатели от животинския свят. Старанието на осмокласниците и тяхната креативност получиха заслужени отлични оценки.

През настоящата учебна година учениците от трите паралелки на 8 клас в гимназията се подготвят интензивно и трупат знания в часовете по разширена професионална подготовка освен по ботаника, също и по горско почвознание и ловно стопанство.