Ученици и горски служители поставиха 15 горски аптечки в няколко туристически местности

Служители на ДГС „Селище“ и деца от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Сърница
поставиха горски аптечки на 15 от най-посещаваните от туристите
местности. Проявата е част от инициативата на ЮЦДП-Смолян за поставяне на над 350 комплекта за първа помощ в горите от териториалните поделения на предприятието в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.
Горските аптечки съдържат необходимите превързочни материали, които туристите могат да ползват при инцидент в гората.
На територията на ДГС Селище те са позиционирани в местностите „Шаренци“, „Атипов чучур“, „Бейовото“, „Кулата“, „Рудника“, „Дерменка“, „Стоичов чарк“, „Ранча“, „Вътрешен склад“, „Студена вода“, „Кутлата“, „Стената“, „Чаерджик“,
„Бардуча“, „Крушата“, „Калафат“, „Гаргалъка“, „Варнишко дере“ и
„Караасан“.
Като съпровождаща инициатива, по метода на горската педагогика, с децата
беше проведен урок на тема „Опазването на гората“, който ентусиазира
всички участващи.