Урок за успешен агробизнес: Земеделието в Швейцария – биологично, субсидирано, динамично и конкурентно

Швейцария е аграрна страна. Въпреки че тя е известна със своя туризъм, индустрия и банково дело. Климатът в страната е умерено континентален, почвите са плодородни, количеството на валежите е голямо особено през пролетния и есенния сезон, а чистият въздух от Алпите способства за качествена земеделска продукция.

Кантон Цюрих и прилежащите към него площи са пример за модерно земеделие и наследствено отношение към земята. Има множество земеделски стопанства и модерни животновъдни ферми, където кипи живот и тече производствен процес.

Всяко стопанство разполага с необходимата техника, помещения, храна и компетентна работна ръка. Най-често целите семейства са ангажирани в стопанството, като това е техен поминък и основно средство за препитание. Основно се отглеждат крави и коне. Всеки един животновъд има договор с фирми, които снабдява с продукти и място на вътрешния пазар.

Швейцарските фермери ни разказаха за усилията си да запазят и възстановят стари породи животни, които в днешно време бързо биват измествани от хибридни видове, с на пръв поглед по-добри качества, но за сметка на много компромиси със здравето на хората и природата.

Животните се хранят механизирано, роботи почистват помещенията и освежават въздуха. Фермите са заобиколени от големи фамилни пасища, от които основно се изхранват.

Една швейцарска ферма заема средно площ от 20 хектара, докато в Германия средната площ е 60 хектара. Тъй като Швейцария не е част от ЕС, алпийската държава може да води своя собствена селскостопанска политика. Така например има точни предписания какво максимално количество телета, пилета или свине могат да бъдат отглеждани в дадена животновъдна ферма. В птицефермите, например, са позволени най-много 18 000 кокошки-носачки.

Земеделието в Швейцария е биодинамично. Това е холистичен, екологичен и етичен подход към земеделието, който има много общо с другите органични методи. Това, което е уникално за биодинамичния подход, е третирането на животните, посевите и почвата като единна система. Биодинамичните принципи и практики се основават на идеите на д-р Рудолф Щайнер и са разработвани и практикувани в продължение на почти едно столетие.

Гражданите на Швейцария гласуват на референдум, който може да направи страната им едва втората в света, която забранява синтетичните пестициди. Една инициатива предлага прекратяване на субсидиите за земеделските производители, които използват такива пестициди, а друга ще ги забрани изцяло в рамките на 10 години.

Поддръжниците посочват тревожните нива на пестициди във водата и увреждането на растенията, животните и насекомите.

В Швейцарските равнини и долини няма пустеещи земеделски площи. Всеки декар е усвое на максимум.

  • Швейцария има протекционистки закони по отношение на селскостопанския си сектор въпреки икономическата си обвързаност с Европейския съюз. Почти 70% от земеделието в страната е субсидирано от държавата, в сравнение със средното за ЕС ниво от 35%. Така се стимулира вътрешното производство, дори да няма гаранция, че консумацията ще бъде осъществена вътре в страната. Между 90 и 100% от картофите, говеждото, свинското и млечните продукти се произвеждат в страната. Селскостопанският сектор задоволява 65% от търсенето на вътрешния пазар.