Униформи и медали бяха дарени на Историческия музей в Панагюрище

Историческият музей в Панагюрище получи ново дарение. Госпожа Ангелина Станчева подари на културното ведомство униформа и медали, принадлежали на нейния баща.

Полковник Иван Кузов Калпаков е бил офицер от Народната милиция в град Панагюрище. Волята на дарителката е това ценно семейно наследство да бъде съхранено и изложено по подобаващ начин, за да могат бъдещите поколения да се докоснат до него.

В знак на благодарност и признателност, от името на музея гл. уредник Ирина Ботева връчи на дарителката традиционното Свидетелство за дарение.