Уникални ръчноизработени кукли са изложени в музея в Батак

В рамките на Дни на културно-историческото наследство в община Батак` 2022 , в Шарова къща открихме изложбата „Занаятите в живота на батачани“ и наградихме победителите в конкурса „Моята баташка кукла“.
Българските занаяти водят началото си от дълбока древност. С развитието на общественото разделение на труда преминават през различни етапи. Проучването на занаятите в Батак през ХІХ век ни среща с много наши самоуки талантливи майстори със златни ръце.
В края на XIX и първата половина на ХХ в. 90 % от населението на Батак се занимава с дърводобив, дървообработване и търговия с дървен материал. Според наличните писмени сведения и събраният етнографски материал в музея, можем да групираме занаятите в Батак по следния начин:
– традиционни занаяти, свързани с основния поминък на населението
– домашни занаяти
– нови занаяти, свързани с потребностите на бита и творческите културни потребности на хората в Батак
Чрез текстове, богат снимков материал и интересни движими културни ценности представяме развитието на абаджийство, бояджийство, дограмаджийство, дърводелство, кринарство, коларство, бъчварство, ковачество, тюфекчийство, сахатчийство, налбантство, ножарство, медникарство, обработката на лен и вълна, предене и тъкане в Батак.
Посетителите на изложбата могат да разгледат голяма част от часовникарските инструментите на Георги Цурев- тюфекчията, звънци за едър рогат добитък, предмети за бита от дърво, медни съдове, както и баташката носия, изработвана от сръчните ръце на батачанката.