Университетски преподаватели и образователни специалисти обменят иновативни практики във Велинград

Лектори от Нов български университет и ЮЗУ – Благоевград представиха пред експерти от учебни заведения и ЦСОП от Велинград, Пазарджик, Пловдив и Ракитово иновативни практики за приобщаващо образование. Работната среща е организирана от РУО – Пазарджик и ЦСОП – Велинград и има за цел с предложените идеи, бързо въведени в практиката, да подобри комуникацията между четирите заинтересовани страни в процеса – учители, директори, родители и специалисти.
Директорът на ЦСОП-Велинград Елена Канлиева представи дейността на центъра, който работи с най-новите технологии, софтуерни продукти и терапии.
Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев поздрави присъстващите и сподели, че всяко дете има необходимост от приобщаващо образование, за да се развият и покажат най-добрите му страни и таланти.
Срещите от подобен характер и темите, засегнати в днешната са показател , че нашия Център за специална образователна подкрепа в лицето на Канлиева работи усилено във вярната посока, а общината като институция е длъжна да го подкрепя.