Увеличават с 10% заплатите на кметовете в общината

Точката ще се докладва от секретаря на общината Румен Кожухаров

Снимка: Архив

На предстоящата си сесия, която ще се проведе в последния ден от месеца, пазарджишките общински съветници ще разгледат предложението за увеличаване на заплатите на кметовете от населените места в Община Пазарджик.

Напомняме, че през настоящата година със Закона за държавния бюджет на Република България, в сила от 1.01.2019 г. е определен лимит за средствата за възнаграждения на кметове и кметски наместници в размер на 507 хил. лв, което позволява увеличение на възнагражденията с 10%.

Това са новите основни месечни заплати, публикувани на сайта на Общински съвет – Пазарджик. Предложеното месечно възнаграждение на кмета на общината Тодор Попов е в размер на 2530,00 /две хиляди петстотин и тридесет/ лева, считано от 01.01.2019 г.

 

 

Функция, група,дейност

Име, презиме, фамилия

 

Кметства по групи Основна месечна заплата
1 2 3 4
I Група
1 Димчо Атанасов Караиванов Мало Конаре 1130
II Група
2 Милчо Йорданов Донгов Ивайло 1050
3 Васил Кирилов Методиев Алеко Константиново 980
4 Митко Душков Хайдуков Огняново 980
5 Емануил Желев Христов Главиница 980
III Група
6 Емил Иванов Захариев Черногорово 880
7 Борислав Лазаров Алексиев Синитево 880
8 Иван Петров Янкулов Звъничево 880
9 Георги Василев Спасов Братаница 880
10 Лиляна Костадинова Хаджиева Мокрище 880
11 Стоян Георгиев Кузев Юнаците 850
12 Ангел Георгиев Налбатски Паталеница 850
13 Йордан  Иванов Бакърджиев Говедаре 850
14 Евгени Иванов Атанасов Црънча 850
15 Георги Христов Цонев Драгор 850
16 Гурко Георгиев Митев Добровница 850
17 Николай Минчев Минчев Сарая 850
18 Андон Запринов Андонов Хаджиево 850
19 Жоро Иванов Панчев Пищигово 820
20 Костадин Иванов Карабончев Овчеполци 820
21 Петър Стоянов Гуглев Величково 820
22 Латинка Василева Вълчева Дебращица 820
23 Светлана Николова Андреева Гелеменово 780
24 Васил Тодоров Рангелов Росен 780
25 Христо Стоянов Христов Мирянци 780
26 Марин Запренов Манолов Априлци 780
27 Димитър Иванов Димитров Ляхово 780
28 Георги Христосков Спасов Цар Асен 720
29 Ирина Стефанова Пенчева Сбор 720
30 Мария Димитрова Апостолова Крали Марко 720