Увеличават се работещите в държавния сектор, частниците съкращават

Областта е на 15-то място по средна работна заплата в страната

Снимка: Архив

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2018 г. намаляват с 1.6% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 60.5 хиляди, съобщават от местната статистика.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.4% (като достигат 13.2 хиляди), а в частния сектор намаляват с 2.4% (достигат 47.2 хиляди) през третото  тримесечие на 2018 година.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.0% или с 1.8 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 3.0%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с  2.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. за област Пазарджик е 878 лв., за август – 845 лв., и за септември – 908 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.1% и достига 877 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 987 лв., а за частния – 846 лева.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.8% в сравнение с третото тримесечие на 2017 година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2018 г. област Пазарджик е на 15-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 504 лв., София  – 1 109 лв. и Стара Загора – 1 096 лв.