Т. Попов: В около 60 от 265 общини в страната вече няма обществен превоз

Община Пазарджик не е изплатила дължимата субсидия на Тролейбусен транспорт за 2019 година

Архив

Пазарджишките общински съвеетници взеха решение да упълномощят кмета на общината като нейн представител да гласува по дневния ред на Общото събрание на Тролейбусен транспорт АД, което ще се проведе на 3 юни.

Загубата за миналата година на дружеството би била по – малка, ако Община Пазарджик бе издължила цялата годишна субсидия, отбеляза общинският съветник Евтим Янев.

Кметът на общината призна, че този въпрос никога не е стоял на внимаанието му, защото мислел, че компанията се справя. Досега не са имали претенции, продължи Попов. Понякога субсидията се забавя, но винаги са я получавали, приключи темата той.

Общинският съветник Благо Солов предложи да се създаде работна група, която да прецени какво ще се случва с обществения транспорт след 5-7 години. „Визионер като Вас, не бива да ограничава хоризонта“, коментира Солов, обръщайки се към кмета.  Предприемачът попита дали не е дошло времето за общинско дружество, което да се възползва от еврапейско финансиране при дейността си. Тролейбусният транспорт остарява и от година, на година става все по – неактуален, коментира Солов. Модерен става електротранспорта, който избягва неудобствата от ограниченията на контактните мрежи.

Тодор Попов прие предложението на съветника за създаването на такава работна група, като се съгласи, че темата е важна и касае много хора. Но според него, до края на този мандат някакви кардинални промени не се очакват. Според него, в около 60 от 265 общини в страната вече няма общиствен превоз