Т. Попов: Лошата новина е, че няма какво да се продава, добрата е, че все нещо е останало

Според кмета на общината държавата трябва да осигури приходоизточници за общините

Снимка: Архив

Съгласно клишето, имам една лоша и една добра новина, така започна изказването си кметът на общината Тодор Попов при обсъждането на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2019 година. Лошата е, че вече няма какво да се продава, а добрата е, че все още нещо е останало, продължи той.

По думите му всяка година Община Пазарджик отчита все по – малки приходи от продажбата на общинско имущество, а това е една от малкото възможности за източници на средства за общините. Този факт не е характерен само за нашата община, така са всички общини и държавата трябва сериозно да помисли и осигури сериозни приходоизточници на общините, продължи Попов. Според него, правителството трябва да осигури някакъв минимален процент от преките данъци, които да постъпват в общинските бюджети, което ще накара кметовете да положат повече усилия в областта на създаването на повече работни места и съответно засилване на икономиката в районите си.