Т. Попов: Днес патетиката е задължителна

Празнично приветствие на кмета на общината