Т. Попов: Ден – Паметник на българската книжнина

Снимка: Архив

24 май е!

Ден – Паметник  на българската книжнина, на българската просвета и култура!

Ден – Поклон пред българската писменост, когато си спомняме, че: „В началото бе Словото; и… Словото бе Бог;“!

Ден на почит към всички онези книжовници, творци, учители, съхранили чиста и жива духовната светлина на Словото!

Нека ни е  честит Празникът на буквите и духа!

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

ТОДОР ПОПОВ