Туристите в областта през лятото са били повече от 2018 година

Снимка: Архив

През август 2019 г. в областта са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 054, а на леглата – 4 525. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.8%, а на леглата в тях намалява – с 0.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 82 422, или с 3.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 5.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 83.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.3 и 17.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 23.4%, следвани от Република Северна Македония – 17.1%. и Руската федерация – 9.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. в област Пазарджик се увеличават с 5.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 25 909. От всички пренощували лица 90.8% са българи, като по-голямата част от тях (79.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 386 като 86.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2019 г. е 60.1%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 72.4%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (33.5%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 2.7 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 3.9 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди с 1.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2019 г. достигат 3 997 788 лв., или с 20.0% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 27.6%, и намаление от чужди граждани – с 12.2%.