Три са православните храмове в област Пазарджик, носещи името на Свети Йоан Кръстител

Снимка: Опознай.bg

Само три са православните храмове в област Пазарджик, които носят името на Свети Йоан кръстител и претеча, показа справка в Националния регистър на храмовете в България. Това са църквите в селата Сбор и Карабунар и в град Брацигово.

Църквата „Св.Йоан Предтеча“ в Брацигово е започната през 1832 г. и завършена през 1833г от първомайстор Атанас „Насе Гърнето“. Сградата представлява една от много рядко срещащите се църкви с два купола. За по-добра акустика по вътрешните стени са вградени стомни и гърнета, от което произлиза и името на майстора на църквата.

Едноименната църква в село Карабунар пък отбеляза 200-години от построяването си през 2018 година. Тя е строена в 1874 г., но през Априлското въстание е била изгорена. След това на същото място през 1899 г. е построена сега съществуващата църква.