Три общини в региона с просрочени заеми, държавата си прихваща дължимото

Община Панагюрище отново е сред общините с най-добри финансови показатели

Снимка: www.kazanlak.com

Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2020 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване. При общините, за които важат изискванията на финансово оздравителни планове остатъчният размер на дължимите заеми към 30.09.2020 г, при които крайният срок за погасяване на заемите беше 01.12.2019 г., е 7,15 млн. лв. В тази група са четири общини, три от които в област Пазарджик –  Белово, Велинград и Септември.

Община Белово към 30.09. 2020 г. дължи 537 412  лева, община Велинград –  2 935 000 лева, а община Септември – 2 731 325 лева. За тези общини прихващането на дължимите остатъци по заемите на основание чл. 106 от ЗПФ продължава.

Комплексният анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети
ангажименти и задължения за разходи за третото тримесечие на 2020 г. показва, че с най-добри параметри на тези показатели са 10 общини, като на второ място от нашия регион е община Панагюрище.