Трендафил Величков подава оставка като областен управител на Пазарджик

Публикуваме пълния текст на писмото на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков до министър-председателя академик Николай Денков.
УВАЖАЕМИ АКАДЕМИК ДЕНКОВ,
„Моля на първото за тази седмица заседание на Министерски съвет да внесете и приемете оставката ми като областен управител на област с административен център град Пазарджик.
Мотивите ми са продиктувани от разбиранията ми за политика и политически процес.
За повече от двадесет години обществена и политическа дейност знам , че политика се прави с чиста идеология, морал, кауза и екип.
Не считам, че политическите ми разбирания, идеологията, каузите, в които вярвам, и за които работя, както и моралът ми, имат нещо общо с Вашите и тези на политическите партии, които представлявате! Нещо повече – диаметрално противоположни са.
Считам, че е невъзможно да продължа да изпълнявам задълженията си по закон, като член и ръководител на политически кабинет, провеждащ държавната политика в областта, в изпълнение на поставени стратегически цели и приоритети от програмата на председателствания от Вас Министерски съвет.
Редно е да натоварите с тази задача човек, близък до Вашата идеология и споделящ Вашите възгледи.
Използвам случая да изразя благодарността си към Президента на Република България, ген. Румен Радев, към господин Гълъб Донев и ръководения от него екип на Министерски съвет, както за доверието, гласувано на мен и екипа ми, така и за постигнатото за България и област Пазарджик .
Убеден съм, че заедно с тях, като екип, преведохме успешно страната през вътрешнополитическите и външнополитическите бури и я запазихме мирна, спокойна и демократична .
Благодарен съм и на кметовете на общини, на общинските съветници, на служителите в държавната и общински администрации, на доброволците и гражданите на област Пазарджик, с които заедно постигнахме много и в този, за мен втори, мандат на областен управител!
Оставам с уважение и се надявам молбата ми да бъде уважена незабавно, като Ви желая да опазите Родината мирна, демократична и горда“, се казва в писмото на Трендафил Величков до министър-председателя акад. Николай Денков.