Транспортна схема на междуселищните автобусни линии

Това е новата транспортна схема, утвърдена на вчерашната сесия на общинските съветници

Архив

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мокрище – с. Ляхово- с. Братаница

Дължина на линията: 16.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 9.00; 11.00; 13.20; 14.30*; 16.30; 17.30; 18.45; 20.00* ч.

Тръгва от с. Братаница: 6.40; 7.40; 9.35; 11.30; 13.50; 15.30*; 17.00; 18.00; 19.30* ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.00; 12.30; 17.35 ч.

Тръгва от с. Братаница: 8.15; 11.30; 14.30 ч.

 

*Сезонни: пътуват само в делнични дни от 15.09. до 30.06.:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.30; 20.00 ч.

Тръгва от с. Братаница: 15.30; 19.30 ч.

 

 

№ 21 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мало Конаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – разклон с. Мало Конаре – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

Дължина на линията: 13.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  9.20; 11.40; 14.15; 19.40 ч. (през с. Добровница, с.Пищигово)

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00; 10.00 (през с. Добровница); 12.30; 15.00 ч.

 

В празнични дни:

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00 ч.

 

 

№ 20 – Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Сбор

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Сарая – с. Гелеменово – с. Априлци – с. Сбор

Дължина на линията: 23.9 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00; 10.20; 13.40; 16.00; 18.00 ч.

Тръгва от с. Сбор: 6.20; 7.50; 11.00; 14.30; 16.50 ч.

 

 

№ 24 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово

Дължина на линията: 11.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00; 14.40; 17.45 ч.

Тръгва от с. Синитово: 6.50; 9.30; 12.30; 15.10; 18.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00 ч.

Тръгва от с. Синитово: 9.30; 12.30 ч.

 

 

№ 23А Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново- с. Хаджиево – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.35 ч.

В празнични и почивни дни, сезонно от 01.07. – до 14.09.,  се изпълнява в 18.50 ч.

 

 

№ 23 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре

Дължина на линията: 25.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05; 8.20; 9.40; 11.25; 12.20; 13.35; 15.00; 16.55; 17.45 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 6.20; 6.55; 7.50; 9.10; 10.40; 12.10; 13.10; 14.20; 16.00; 18.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55; 18.50 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00 ч.

 

Сезонно пътува в делнични дни от 15.09. – до 30.06.

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 11.25; 15.00 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 9.10; 12.10; 16.00 ч.

 

 

№ 34 – Автобусна линия – с. Овчеполци – гр. Пазарджик

Маршрут: с. Овчеполци – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 24.4 км

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Овчеполци: 6.30 ч.

 

В празнични и почивни дни – не пътува

 

 

№ 34А – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Овчеполци – с. Цар Асен – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен – с. Овчеполци* – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 61.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45; 17.50* ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен

Дължина на линията: 29 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 19.30 ч.* (*преминава през с. Овчеполци)

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07; 8.45 ч.

 

В празнични и почивни :

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Цар Асен: 8.45 ч.

 

 

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост р. „Марица” – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

Дължина на линията: 18.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – бул. “Г. Бенковски” – ул. “Ген. Гурко” – бул. “Г. Бенковски” – бул. “Цар Освободител”  – мост река “Марица” – ул. “Царица Йоанна” – Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.40 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло –  Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.45 ч.

 

 

№ 19 – Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница

Дължина на линията: 8.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 13.10; 18.40 ч.

Тръгва от с. Добровница: 6.50; 8.30; 13.45 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Добровница: 8.30 ч.

 

 

№ 21А – Автобусна линия гр. Пазарджик – /с. Добровница – с. Пищигово/ – с. Мало Конаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – с. Добровница – с. Пищигово  – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.05; 17.40; 19.40 ч.

Тръгва от с. Мало Конаре: 10.00 ч. (не пътува през с. Пищигово); 11.50 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Тополи дол

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово – с. Тополи дол

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.10 ч.

Тръгва от с. Тополи дол: 6.45; 15.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Драгор

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор

Дължина на линията: 8.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 15.10; 19.30 ч.

Тръгва от с. Драгор: 15.30 ч.

 

 

№ 29 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с. Калугерово – с. Лесичово

Дължина на линията: 33.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.10; 17.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20; 8.15; 12.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с. Калугерово – с.Лесичово- с. Церово

Дължина на линията: 39.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово

Дължина на линията: 40.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово – с. Лесичово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово- с. Лесичово

Дължина на линията: 50.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10 ч.

 

 

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с. Церово

Дължина на линията: 34.1 км

Дължина на линията*/през с. Юнаците и с. Величково/: 38.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25; 19.30 ч.* /през с. Юнаците и с. Величково/

Тръгва от с. Церово: 6.20; 10.30; 14.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25 ч.

Тръгва от с. Церово: 10.30; 14.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Динката

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик –  с. Юнаците – с. Величково- с. Памидово- с. Динката

Дължина на линията: 21.5 км.

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Ветрен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково- с. Бошуля – гр. Ветрен

Дължина на линията: 28.6 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.40; 14.40; 18.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 6.45; 12.45; 15.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 15.30 ч.

 

 

№ 28 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Виноградец

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – Винарна с.Виноградец – училище с. Виноградец – с. Виноградец

Дължина на линията: 23.7 км

Дължина на линията*/през с. Юнаците и с. Величково/: 27.7 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.25 ч.*/през с. Юнаците и с. Величково/;

Тръгва от с. Виноградец: 5.45 ч.

 

В празнични и почивни дни – не пътува

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Калугерово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Памидово – с. Динката – с. Щърково – с. Динката – с. Калугерово

Дължина на линията: 30.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 6.00; 11.05; 15.15 ч.

 

В празнични и почивни дни

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 11.05; 15.15 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Церово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с. Церово

 

Дължина на линията: 47.0 км

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

Тръгва от с. Церово: 5.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река  “Марица”- бул. “Стефан Стамболов” – разклон с. Мало Конаре – разклон с. Говедаре – разклон с. Цалапица – 9 ти километър – гр. Пловдив

Дължина на линията: 39.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.00; 7.30; 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00 ч.

Тръгване от гр. Пловдив: 7.00; 8.30; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 19.00; 21.00 ч.

 

В празнични и почивни дни: 7.30 ч. не пътува, изпълнява се сезонно за ученици от 15.09. до 30.06.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. София

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – бул. “Цар Освободител” – спирка д-р Лонг – спирка Лидъл – ул. “Кочо Честименски” – бул. “Г. Бенковски” – гр. София – Централна  Автогара гр. София

Дължина на линията: 120 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.15; 13.00 ч.

Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.15; 13.00 ч.

Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик- к. Слънчев Бряг

Маршрут: : Автогара гр. Пазарджик – Автогара “Север” гр. Пловдив – Автогара гр. Стара Загора – гр. Сливен –  Автогара “Запад” гр. Бургас – Автогара гр. Поморие – гр. Несебър – к. Слънчев Бряг

Дължина на линията: 355 км

 

Изпълнява се сезонно: от 15.06. до 15.09.

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00 ч.

Тръгва от к. Слънчев Бряг : 17.00 ч.