Тодор Попов: Разширението на пречиствателната станция е пореден щрих от изпълнението на приоритетите ни, свързани с опазването на околната среда

Кметът на община Пазарджик Тодор Попов обяви днес началото на поредния от проектите за разширяване на капацитета на пречиствателната станция за отпадни води в Пазарджик. Срокът на изпълнението e 18 месеца, а общата стойност на договора е близо 7 млн. лева без ДДС.

„Днес съм щастлив, че сме заедно, защото продължаваме да изпълняваме поетите ангажименти, свързани с важните приоритети за подобряване и разширяване на инструментите и съоръженията за по-чисти, по-зелени и по –здравословни за живеене град и община.“, каза кметът Тодор Попов пред областния управител Стефан Мирев, представители на  фирмата изпълнител и на местното ВиК дружество.

Разширението предвижда доставяне, монтиране и пускане в експлоатация на технологично и друго оборудване, свързано с процесите на пречистване на отпадъчните води и обработка на утайките на пречиствателната станция. Паралелно с това, изпълнителят трябва да осигури работата на съществуващите пречиствателни съоръжения, да изгради и реконструира всички външни покрития, съществуващи пътища и озеленяване.

„Това е много важен проект, защото ще бъдат освежени и реновирани част от съществуващите открити съоръженията, второ ще бъде разширен капацитетът на самата пречиствателна станция и трето – след пречистване, водата ще бъде чиста и ще се отича в река Луда Яна безвредна за всички живи организми. С разширението още през следващата година ще стартираме втория цикъл на пречистване на водите за село Ивайло и  първи етап канализация на село Главиница.“, обяви кметът на Пазарджик Тодор Попов.

С изпълнението на проекта още двете села от Пазарджишка община ще имат възможност да се включат към водния цикъл, това са Синитово и Мирянци, поясни Тодор Попов и допълни, че ще е се включват още населени места, самостоятелно или сборът, от жителите на които е над 2000.

„Увеличението на капацитета на нашата пречиствателна станция е приоритет, защото жителите в общината и бизнеса се увеличават за разлика от много други населени места в България, което е гарант за развитието на нашата местна общност и ние ще продължим да създаваме условия за това“, коментира Тодор Попов и обяви, че до края на следващия месец ще бъдат открити още два важни обекта в сферата на екологията  – рекултивацията на бившето сметище на областния и общински център и откриването на нова сепариращата и компостираща инсталация, което ще позволи да се удължи животът на клетките на депото.

„По-дългосрочните ни планове включват изграждане на съоръжение за третиране на отпадъците, за да решим трайно за следващите 30-40 години, проблема с управлението на отпадъците в нашата община. Така ще се справим с един от най-големите бичове на съвремието ни – замърсяването на околната среда и ще поддържаме общината си чиста, с по-чиста вода, по-чиста почва, по-чист въздух.“, категоричен е Тодор Попов. Той отправи своята благодарност за съвместната работа на екипа на общината с Министерство на околната среда и водите, ПУДООС, ВиК -Пазарджик, с всички държавни институции, имащи отношение към реализацията на проекта. Благодарности бяха отправени и към изпълнителя на проекта – ДЗЗД „Пазарджик ЕИЕ – 2020“. Представителят на фирмата изпълнител – г-жа Радослава Павлова, пое ангажимент всички дейности да бъдат изпълнени качествено и в срок.

„Този проект е поредното доказателство, че когато Общината, държавата, институциите работим заедно, крайният продукт е в услуга на нашите съграждани. Благодаря и разчитам и на местното В и К, както и на фирмата изпълнител да си свърши перфектно работата в рамките на срока от година и половина, за да се поздравим с успешно реализиран проект.“, благодари Тодор Попов.