Тодор Попов, кмет на община Пазарджик за 24 май: Най-българският ден, изпълнен с трепетни вълнения и заслужено национално самочувствие

Кметът на община Пазарджик Тодор Попов с поздрав по случай 24 май:
„Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на културата,
Скъпи съграждани,
24 май е!
Най – българският ден, изпълнен с трепетни вълнения и заслужено национално самочувствие!
Ден, в който осмисляме силата на древната ни култура, събрала възхищението и съизмеримостта с всички европейски народи!
Нека той бъде за всички нас отворената врата към духовността и просвещението!
Честит празник!“
Тодор Попов, кмет на община Пазарджик