Тодор Попов: Искаме Пазарджик да стане център на изнесено обучение към Пловдивския медицински университет

Снимка: Община Пазарджик

Днес поставяме началото на един процес, в резултат на който ще се опитаме да направим Пазарджик отново средище за обучението на такъв тип специалисти, от които има безкрайна нужда нашата здравна система, а това са медицински сестри, акушери и лаборанти.“, съобщи кметът Тодор Попов.

Всички виждаме, че на трудовия пазар броят на тези специалисти в България е твърде ограничен. Без достатъчна обезпеченост от тях в здравната система ще настъпят неприятни сътресения.

Затова ние проведохме разговори с ректорите на няколко университета, в това число и на Пловдивския медицински университет. С промените на Закона за висшето образование разкриването на филиали вече е доста трудно, а на нов университет – невъзможно, с оглед на това, че доста станаха висшите учебни заведения в България.

Единственият начин е да се опитаме тук да направим нещо различно, което да обедини всички интереси. Интересът на университета – да има повече студенти, интересът на пазара – да има повече такъв тип специалисти и интересът на нашия град – да предостави база, която да бъде достатъчна адекватна за този тип обучение. Както материална, по отношение пребиваването на тези хора, така и реалната практическа база за обучение.“, посочи Тодор Попов.

Много се радвам, че проф. Николаков, който има и сантимент към Пазарджик освен всичко друго, а и който е изключителeн специалист, прие да бъде консултант на тази презентация, която ще направим до университета в Пловдив, за да може следващата година те да заявят по-голям прием. Освен това предложение, което е подготвено като задълбочена аргументация защо ние искаме това да се случи, ние ще предоставим още 2 неща, които са важни за вземане на решението от страна на нашите партньори от Пловдив. Ние ще им дадем актуална информация за базата, с която разполагаме, като капацитет – къде могат да пребиват, къде могат да бъдат обучавани теоретично, а и да преспиват. Това ще бъде още един аргумент от финансова гледна точка по отношение на бъдещите желаещи. Те могат пак да си учат в Пловдив, но да пребивават в Пазарджик и да спестят разходи. Ние ще предоставим базата на символични цени, за да привлечем тези хора тук. Очаквам значителен интерес от младите хора в общините Пещера, Велинград и Сърница. Това е вечна професия, от която винаги ще има нужда, а образованието за нея тук ще бъде нискоразходно.

Цифрите, които са неумолим аргумент, при едно такова начинание не са добри.“, отбеляза от своя страна проф. Николаков. „В момента в България на един лекар се падат 0.9 медицински сестри, а европейската норма е 1.5. В това отношение Пазарджишкият здравен регион също не прави изключение. Това показва, че необходимостта от един по-разширен прием за медицински сестри е крещяща. Във възрастово отношение нещата също не са добре. Около 45% от медицинските сестри са на възраст над 55 години, това означава, че след няколко години ще останем изобщо без медицински сестри. Затова подобно изнесено обучение ще е от голяма полза. През 7-и и 8-и семестър те трябва да придобият практически знания и това трябва да стане тук, защото в лицето на МБАЛ-Пазарджик, болница „Здраве“ и не на последно място на болница „Хигия“ ще имат една солидна база за успешен старт. За това ще е необходима съвременна аргументация, за да се излезе от дисбаланса на т.нар. лабилна толерантност и да се пристъпи към практически действия.“, обясни проф. Николаков, който е изготвил предложението от името на кмета на Пазарджик до ректора на Пловдивския университет проф. Марияна Мурджева.

Община Пазарджик е поела ангажимента да направи анализ на ситуацията и предостави всички данни: с какъв капацитет разполага като леглова и обучителна база, с какъв капацитет разполагат болниците за обучение на този тип специалисти. И какво още може да направи, за да стане Пазарджик център на т. нар. изнесено обучение към Пловдивския медицински университет. Подкрепа за инициативата са заявили и частни лечебни заведения. Ще бъдат издирени и завършилите здравен мениджмънт медицински специалисти, които могат да водят обучителна дейност, за да се включат като преподаватели на място.

Идеята е още следващата година да приемем първия етап от това обучение, с което отговаряме и на обществените потребности и на нашите обещания.“, сподели кметът на Пазарджик. „А така ще натоварим максимално и базата, с която разполагаме от стария учителски институт. Но, най-важното – имаме и болници, в които може да се провежда практическото обучение. И държавната болница, и болница „Здраве“, и болница „Хигия“ заявиха желание за подкрепа на тази инициатива и активно включване в този процес.“, категоричен е Попов.

В момента тече проучване, което сме координирали с началника на РУ на МОН г-жа Кайтазова. То се провежда във всички училища с горен курс на обучение в областта, като целта е да стане ясно какъв интерес се проявява към точно това образование и към възможностите, които ние ще предоставим – почти безплатно общежитие и вариант част от разходите да бъдат поемани от големите болници при определени условия.

Така че днес поставяме официалното начало и силно се надявам да бъдем достатъчно оперативни и да се поздравим с успех. Това ще бъде в крайна сметка и успех за града ни. Пазарджик има традиции в това отношение и аз ще бъда щастлив, ако те се възродят.“