Тодор Попов: В партньорство с “ЕВН България” изградихме първата фотоволтаична централа в детска градина

За мен е чест да връча на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД сертификат за дарение който удостоверява, че те даряват фотоволтаична централа за производство на електроенергия. Те положиха модули със соларна система на покрива на ДГ „Валентина Терешкова” в Пазарджик и така градината става енергийно автономна. С този проект целим да обясним перспективността на различните източници на енергия. В крайна сметка, това е бъдещето, към което се стремим – да имаме енергия от това, което ни е дала природата – от слънцето, въздуха и водата. Благодаря на нашия дългогодишен партньор – „ЕВН България. Те предвиждат и образователни дейности с децата за възобновяемите енергийни източници”. Това съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов при връчването на сертификат за дарение на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД.

Фотоволтаичната централа е изградена през лятото и до дни ще заработи, заяви Петър Костадинов от „ЕВН България”. „На нас с г-н Попов и Община Пазарджик ни върви да правим нещата за пръв път. Ще припомня, че през 2013 г. в парк „Острова“ открихме първата енергийна детска площадка с едни клатушки, които при движението на децата произвеждаха енергия, а сега правим и първият си проект в детско заведение – фотоволтаична централа в детска градина – това е първият подобен проект на ЕВН в Югоизточна България и Пазарджик отново е с едни гърди напред. Тази централа ще позволи на детската градина поне 50% от цялата енергия, която те потребяват годишно, да я произвеждат сами, т.е. разходите им за електроенергия ще намалеят, а останалото количество ще бъде изкупувано, така че това ще е допълнителен ефект за тях, но най-големият ефект считаме, че е възможността в ранната детска възраст, когато е времето за възпитание за отговорно отношение към ресурсите и природата, децата нагледно да могат да видят ползите от произвеждане на енергия от слънцето”, заяви Петър Костадинов.

Пазарджик като община и г-н Попов за пореден път се доказват като отговорни партньори, с които работим”, каза още Костадинов.

Фотоволтаичната електроцентрала е за производство на електрическа енергия за собствени нужди и генериране на излишната енергия в мрежата с инсталирана мощност: 29,76 кw и е на стойност 44 777 лв. Състои се от 96 броя фотоволтаични модули, монтирани на покрива на сградата на ДГ „Валентина Терешкова” в Пазарджик. Прогнозното количество произведена електрическа енергия е 37,05 мегаватчаса на година. Излишната енергия ще се изкупува от „ЕВН България ЕС” ЕАД съгласно сключен с Община Пазарджик договор за срок от 20 години.