Тодоре, стегни се! Имаме нужда от истински кмет

Общината е на автопилот

Благо Солов

Кметът Тодор Попов рядко се задържа на работното си място. Да не говорим за председателя на Общинския съвет Хари Харалампиев – той се вестява още по-рядко.

Администрацията се управлява от една секретарка на третия етаж.

В кризи като тази обаче, хората повече от всякога имат нужда да разберат, че ги ръководи лидер. Отговорен и честен човек, който не се крие, а решава на място проблемите на хората и предприема мерки за тяхна защита. Имам конкретни предложения към управляващите Общината, които отправям публично:

1. Незабавно да се сформира Общински кризисен щаб. Въпрос на отговорност е, същият да се оглави лично от кмета, а в него да влязат и председателят на Общинския съвет, съветници- специалисти в отделни сектори, други доказани професионалисти от общината. Този щаб да координира цялостната кризисна дейност на територията на общината, до прекратяване на извънредното положение. Истински работещ оперативен орган, който да взима решения и да ги прилага. За съжаление и в момента има Общински кризисен щаб за справяне с бедствия и аварии, но той се оказа поредната имитация на общинска дейност. Събирал се е на 9 март- дни преди началото на кризата и от тогава няма данни да е извършвал някаква дейност или да е взимал оперативни решения за въвеждане на допълнителни мерки, предпазващи населението. Съществуващият в момента Щаб е формално направен и специалистите в него не са подготвени за ситуация като тази, пред която сме изправени. Някои от тях не могат и да участват в работата му, тъй като ведомствата им са заети с други кризисни задачи. Така или иначе, той не функционира и ни трябва нов, реално работещ кризисен щаб, начело с кмета.

2. На дезинфекцията да започне да се гледа сериозно, а не като на възможност за далавера с общински пари. Да се обявят публично фирмите, които ще дезинфекцират, графикът, по който ще се случва в Пазарджик и всичките 31 села, както и препаратът, с който ще се обработва. Обработването да става при стриктно спазване на всички здравни и нормативни изисквания и информираност на населението.

3. Да се дадат задължителни указания на превозвачите, както и на производствените предприятия, в които се осъществява контакт между повече лица, за дезинфекция и безопасност.

4. Да се монтират дозатори с дезинфекционна течност в зоната на Пазара и на други места, където преминават граждани.

5. Да се пуснат всички чешми на обществени места, като до тях се инсталират и дозатори за сапун.

6. Да се преустанови работата на пазара при стадиона ( Битака)

7. Да се преустанови временно работата на вендинг машините.

8. Да се задължат всички действащи търговски обекти, банки и обекти за услуги, да предоставят безплатно дезинфекциращ препарат на клиентите си, а банките да оборудват с дозатори и дезинфекциращ препарат банкоматите.

9. Да се окаже незабавно съдействие на патрулиращите полицаи, като на изходите на Пазарджик се изградят временни кабинки или заслони, за да са предпазени служителите от лошите метеорологични условия при денонощното изпълнение на задълженията им.

10. Общината незабавно да разшири кръга на грижата за възрастните хора, като чрез доброволци им осигури съдействие за покупки или доставка на храни и лекарства. Съгласувано с Българския червен кръст, Българската православна църква, други вероизповедания, неправителствени организации и кметовете на селата да полагат грижи за възрастните и самотни хора.

11. Да се изготви план за подкрепа на местната икономика и възстановяване на местния бизнес. Грижата за икономиката при криза, също е форма на оцеляване и към нея трябва да подходим изключително сериозно.

12. Да се изготви промяна в общинския бюджет, като се намалят наполовина предвидените разходи за спортни и други дейности. Да се преразгледат инвестиционната и строителна програма на общината, както и всички останали разходи, за да се изнесе фокусът върху дейности, с които общината може да подпомогне хората и местната икономика . Необходими са сериозни стъпки, за да се пренасочат средства към мерки за справяне с кризата и негативните икономически последици след нея.

13. Да се разработи и въведе истинска, добре функционираща и модерна платформа за електронна община. Всички услуги на Общината трябва да са достъпни и лесни за ползване онлайн. В момента и услугите и предоставянето на информация чрез сайтовете на общината и на общинския съвет, са на отчайващо архаично ниво.

14. Всички заповеди на кмета, както и решения на Общинския кризисен щаб, във връзка с предприетите противо епидемиологични мерки да се обявяват на видно място на страницата на общината, както и задължително в медиите, и социалните мрежи.

15. За срока на действие на извънредното положение, Общинският съвет да спазва стриктно разпоредбите на временното законодателство и да дава пример на гражданите, като да заседава само по въпроси, свързани с живота и здравето на гражданите. Във всички останали случаи, да не се допуска събирането на хора на едно място и с това да се увеличава рискът от разпространение на вируса.

16. Общинските съветници, председателят на Общинския съвет и Кметът на общината и кметовете на всички 31 села, да дарят заплатите си по време на извънредното положение, както и да разкрият дарителска сметка за набиране на средства за закупуване на подходяща медицинска апаратура за МБАЛ – Пазарджик.

Само силни, единни и мобилизирани ще излезем от тази ситуация.

Добър или лош – кметът ни се казва Тодор Попов. Моменти като този доказват дали изборът е бил правилен …. Или не?