Терапевтични занятия по трудотерапия се провеждат в Център „Човеколюбие“ в Пазарджик

Занятията се провеждат при строго спазване на мерките за безопасност в условия на извънредна епитемиологична обстановка заради опасността от COVID 19

Снимка: "Човеколюбие"

Пазарджик. От началото на месец юни всеки вторник потребители на Център „Човеколюбие” активно участват в занятия по трудотерапия. С помощта на водещия на програмата за трудова рехабилитация присъстващите усвояват и развиват трудови умения. Те се грижат за зеленчуковата градина, сортират и подреждат вторични суровини в склада на Центъра, почистват алеите и тревните площи в двора на социалната услуга.

Всички с радост участват в занятията, където развиват трудовите си умения, повишават двигателната си активност и общуват пълноценно с другите участници. След работата се организира вкусен обяд, приготвен от членовете на клуб „Вкусно”. Денят приключва с организационна сбирка, в която се планират мероприятията по програма „Здравословен живот”, която се провежда в четвъртък, обсъждат се заявки на участниците и се взимат решения.