С решение на правителството в община Велинград се променя собствеността на два пътни участъка

Министерският съвет взе решение за промени в списъка на републиканските пътища на територията на общините Берковица и Велинград.

В община Берковица републиканският път III-815 (Петрохан – о.п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово), с дължина от 5,403 км, става публична общинска собственост и ще бъде заличен от списъка с републиканските пътища.

Промяната се извършва по предложение на общинската администрация, която ще има възможността да кандидатства по различни програми и мерки за финансиране за подобряване на техникоексплоатационното състояние на пътя, както и да отделя средства за текущо поддържане.

В община Велинград се променя собствеността на два пътни участъка.

Единият е на републикански път III-843 Велинград – Горски пункт „Селище“ – Сърница – Крушата – (Батак – Доспат), е дължина 3,021 км, в границите на гр. Велинград, който от публична държавна става публична общинска собственост.

Вторият – с дължина 4,301 км, чието трасе преминава по ул. „Индустриална“ и ул. „Никола Вапцаров“ в рамките на гр. Велинград, от публична общинска става публична държавна собственост и част от републиканската пътна мрежа. Участъкът ще поеме част от автомобилния поток от централната част на града и ще разтовари централните градски булеварди. По този начин ще се облекчи движението, ще намалеят шума и вредните емисии във въздуха и ще се постигне свързаност на пътните артерии на територията на общината.

Това налага и промяна на дължината на републикански път III-843 Велинград – Горски пункт ’’Селище” – Сърница – Крушата – (Батак – Доспат), като същата се увеличава с 1,280 км.