С подобрена транспортна инфраструктура и градска среда е квартал „Изгрев“ в Пещера

Приключи изграждането на обект “Рехабилитация на ул.Стефан Караджа“ от о.т.359 до о.т.366 – гр.Пещера – I етап и обект “Рехабилитация на ул.Стефан Караджа“ от о.т.298 б до о.т.366 – гр.Пещера – II етап.

С подобрената транспортна инфраструктура, градската среда в кв. „Изгрев“, придоби изцяло нов облик и функционалност, като се подобри цялостно комуникацията и градската среда. Изградена бе ВиК и пътна инфраструктура / нов асфалти и тротоарни площи/. Изградено бе и ново улично осветление. Дължината на рехабилитирания участък е 450 м. и ширина 9 м. на уличното платно.

Припомняме, че стартът на проектът по благоустрояването беше даден от кмета на Пещера Йордан Младенов на 10 август 2020 г. Това стана възможно след постановление на Министерски съвет 348/от декември 2019 г., с което бяха отпуснати целеви средства в размер на 1 215 907,00 лв. , от които СМР за обект “Рехабилитация на ул.Стефан Караджа“ от о.т.359 до о.т.366 – гр.Пещера – I етап и обект“Рехабилитация на ул.Стефан Караджа“ от о.т.298 б до о.т.366 – гр.Пещера – II етап стойността е 817 840 , 34 лв. с ДДС