С най-висок дял на неграмотно население в областта са общините Батак и Ракитово

Снимка: Дарикнюз

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението, съобщиха от Териториалното статистическо юро. Докато през 1893 г. 80.1% от населението на 9 и повече навършени години за страната е било неграмотно, то този дял спада до 1.3% през 2021 година. Спрямо 2011 г. намалението на дела на неграмотните е 0.4 процентни пункта.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.3%) отколкото в градовете (0.9%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен (5.0%), Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) – 0.4%.

В област Пазарджик с най-висок относителен дял на неграмотно население са общините Батак, Ракитово (с по 2.2%) и Пещера (2.0%), а с най-нисък са общините Белово (0.2%), Стрелча (0.3%) и Панагюрище (0.5%).