С над 15% се увеличават туристите в областта през май

Приходите от нощувки през май 2019 г. достигат 2 057 552 лв., или с 23.3% повече в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от български граждани - с 26.3%, така и от чужди – със 7.1%.

Снимка: Архив

През май 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от вестната статистика. Броят на стаите в тях е 1 943, а на леглата – 4 267. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях – с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г. е 41 076, или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 29.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През май 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 82.6% от общия брой нощувки на български граждани и 81.8% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 17.4 и 18.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 13.4%, следвани от Руската федерация – 11.9% и Република Северна Македония – 11.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2019 г. в област Пазарджик се увеличават с 15.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 18 435. От всички пренощували лица 92.6% са българи, като по-голямата част от тях (79.3%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 371 като 83.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. е 32.6%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 37.8%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (19.7%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 2.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 5.5 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 0.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2019 г. достигат 2 057 552 лв., или с 23.3% повече в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от български граждани – с 26.3%, така и от чужди – със 7.1%.