С интересна легенда е свързано името на село Варвара

Интересна легенда разказва за основаването на село Варвара, където днес отбелязват празника на светицата, на чието име е наречено населеното място. Според нея тук живяла много красива мома, която се е наричала Варвара. Тя била харесана от местния турски бей, който поискал да я вземе в харема си.

За да се спаси девойката избягала в гората. Нейните братя запалили селото на бея, а след това избягали при сестра си в гората. Беят започнал да преследва християните, които също се укрили в гората при братята и сестрата. Той не спрял да преследва и момичето, което, за да не бъде заловено се е самоубило.

По-късно хората построили църква, на която дали името Света Варвара в памет на девойката. На мястото, където е построена църквата е намерена икона на Света Варвара, за това и храмът е наречен на нейното име, а и селото също.