С две седмици се удължава срокът за набиране на преброители

В началото на 2021 година предстои поредното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. За извършването му са необходими хора, които да извършат самото физическо преброяване.
Изтече крайният срок за подаване на документи за желаещите да участват в процеса. С писмо /изх. № 07-06-124/ от 29.10.2020 г./ Председателят на Националния статистически институт информира, че се удължава срока за набиране на преброители. Общинска преброителна комисия – Велинград уведомява, че набирането на преброители, контрольори и придружители се удължава до 16.11.2020г. /понеделник/, включително.
Желаещите могат да подават заявление с изискуемите документи всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа в деловодството на Община Велинград с адрес : гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35