С бюджет от 21 359 218 лв. ще разполага Община Пещера през 2019 г.

Финансовата рамка бе гласувана от мнозинството в Общинския съвет

Снимка: Помещенията, които ще бъдат купени в Радилово

Бюджетът бе определен като добър и ще даде възможност да продължи реализирането на програмата за управление 2015-2019 г.

В бюджета са заложени средства, с които да продължи проектирането на важни инфраструктурни проекти, с които да се кандидатства за европейско и национално финансиране. Сред тях са ремонт на Общинския пазар и ремонт на улици. Предвидени са средства за проект за изграждане на нулевоенергиен дом за възрастни хора с клас А на енергопотребление, използващ аеротермална и фотоволтанична инсталация. За изграждането на този дом Общината ще кандидатства пред Норвежката програма.

Община Пещера продължава да работи и за по-достъпна администрация. По предложение на кмета Николай Зайчев, Общината ще закупи две помещения, които се намират на партерния етаж на кметство Радилово, където ще бъдат преместени услугите, които кметството предлага. От години жителите на селото се надяват да имат лесен достъп до тях. С осигуряването на необходмите 32 000 лв. за закупуването на двете помещения и още 25 000 лв. за техния ремонт, мечтата на радиловци ще се сбъдне. От тяхно име пред Общинския съвет кметът на Радилово Благой Харизанов благодари, както на общинския кмет, така и на общинските съветници, които подкрепиха бюджета.

Припомняме, че през 2018 г., след като Община Пещера закупи частни помещения в собствената си сграда, бе открит модерен и удобен Административен център, който осигури достъпни услуги на гражданите.

В бюджета са предвидени средства и за с. Капитан Димитриево. Със постъпленията от планирана продажба на сграда в селото и дофинансиране от общинския бюджет ще бъде ремонтирана ул. „Александър Стамболийски“. Бюджетът осигурява средства и за ремонт на покрива на училищния салон. Кметът на селото Иван Златинов изтъкна, че и тази година са заложени важни за населеното място дейности.