Съседски желания

Когато любопитството на съседите е примесено с желание да те схрускат, но не от любов, а от…глад.