Сълзите на птиците и влечугите приличат на човешките

Сълзите на птиците и вле­чугите приличат изненадващо на човешките, макар и да съ­ществуват ключови разлики, съобщи международната ин­формационна агенция UPI, позовавайки се на бразилски учени.

Резултатите от изследване­то на учените от университета на щата Баия в бразилския град Салвадор ще помогнат да бъдат разработени нови офталмологични лечения как­ то за хора, така и за животни.

Макар и птиците и влечугите да имат различни структури, произвеждащи сълзите, някои компоненти на тези флуиди – електролити, са в концентра­ция като тази при хората. Крис­талните структури обаче са организирани различно, което гарантира доброто състояние на очите в различна среда.

Учените са работили със сълзи от папагали ара, яс­треби, бухали, папагали, костенурки, каймани, морски костенурки. Анализирайки хи­мическия им състав, те откри­ват нива на електролити, като натрий и хлор, подобни на чо­вешките. Уреята и протеинът обаче били повече при буха­лите и морските костенурки.

Кристализирането след из­съхването на сълзите било различно, особено при мор­ските костенурки, чиито очи трябва да са защитени под вода.