Съдът спря изпълнението на заповедта за отстраняване от длъжност на Йордан Рогачев, директор на ОДМВР-Пловдив

Директорът на ОДМВР-Пловдив Йордан Рогачев е обжалвал заповедта за временното му отстраняване от длъжност.  В жалбата си той е поискал спиране на предварителното и изпълнение, поради непропорционалност между целта на наложеното ограничение  и конституционно гарантираното право на държавния служител на труд и социално осигуряване. Изтъква се също, че той е в разрешен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Със свое определение Административен съд-Пазарджик спира допуснатото по закон предварително изпълнение на заповед  на Министъра на вътрешните работи, в частта, с която се отстранява временно от длъжност Йордан Рогачев  – директор на ОДМВР- Пловдив и се разпорежда да му бъде иззета служебната карта, личен знак и служебно оръжие –  до момента на приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

Припомняме, че Йордан Рогачев бе временно отстранен от длъжност със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, поради започнало дисциплинарно производство.