Съдът в Пазарджик гледа делото срещу Никола Райков, обвинен в убийството на 19-годишния Ангел Здравков

Делото е образувано по внесен обвинителен акт от ОП – Пазарджик. Срещу 19-годишния Н.Р. е повдигнато обвинение за това, че на 29 септември 2023 г. в гр. Пазарджик умишлено е умъртвил А.З. като му е нанесъл 2 прободни рани с нож. Деянието е извършено предумишлено и по особено мъчителен за убития начин.

Насрочено е открито съдебно заседание. Делото се разглежда от разширен състав – двама съдии и трима съдебни заседатели. 

Изброеното дело предстои за разглеждане от съдебния състав и към настоящия момент се касае само за обвинения към посоченото подсъдимо лице. Съгласно чл. 16 НПК обвиняемият се счита за НЕВИНЕН до завършване на наказателното производство с влязла в законна сила присъда,  която установява противното.