Съдия Красимир Комсалов встъпи в длъжност в Окръжен съд-Пазарджик

На 15 ноември 2022 год. съдия Красимир Комсалов официално встъпи в длъжност в Окръжен съд – Пазарджик.

Магистратът е повишен след обявен конкурс и е назначен с решение на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет от 08.11.2022 г. Работил е като младши прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик и като младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик. От 03.09.2001 г. до 15.11.2022 г. е бил съдия в Районен съд – Пазарджик като от 01.11.2018 г. до 27.07.2022 г. е командирован в Специализирания наказателен съд.

Красимир Комсалов е завършил специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998 г. Той е съдия от кариерата с над 22 годишен юридически стаж и притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

На тържествена церемония пред Общото събрание на съда, Председателят Елеонора Серафимова му връчи акта за встъпване в длъжност, приветства го с добре дошъл и му пожела здраве и професионални успехи. Съдия Комсалов благодари и изрази удовлетворение, че ще правораздава в Наказателно отделение на Окръжен съд – Пазарджик. На церемонията присъстваха зам.-председателите на съда и окръжните съдии.