Съветът за младежка политика инициира поставянето на „Кутии за идеи“

Екипът на местната младежка организация инициира поставянето на две кутии за идеи в Пазарджик, които да стимулират гражданската активност, а идеята срещна подкрепа от Община Пазарджик

Снимка: Кутията на пл. Константин Величков

Съветът за младежка политика постави две кутии за идеи в Пазарджик, целящи да стимулират гражданското участие, като дават възможност на всички желаещи да споделят своите идеи за развитието на Пазарджик. Едната кутия се намира на входа на сградата на Община Пазарджик, а другата на мястото на досегашната къщичка за книги на “Тортата”. Периодично идеите ще бъдат синтезирани и анализирани от младежите, след което ще бъдат предавани на местната администрация, затвърждавайки добрата ангажираност на младите хора в местното самоуправление.

“За съжаление къщата за книги, която поставихме миналата година, не успя да изпълни своето предназначение, тъй като вътре не се задържаха книги, поради кражба и неспазване на посочените правила. Надяваме се новата ни инициатива с кутиите за идеи да срещне по-голям успех, като нашите съграждани проявят активност и споделят с нас своите планове и решения на проблемите, които срещат в града, както виждаме, че го правят и във Фейсбук.“ сподели Председателят на Съвета за младежка политика – Александър Иванов.