Съветниците удължиха концесията на Брокс с още пет години

Съветници ще присъстват по време на преговорите с фирмата - концесионер

Снимка: Архив

Общинските съветници удължиха концесията на фирма Брокс с още пет години на последната за годината редовна сесия. Яснота по предложението на администрацията направи кметът на общината, който уточни, че на днешното заседание ще се коментира единствено срокът на договора. Амбицията на администрацията е през месец януари да се проведат разговори с концесионера, като в резултат на тези преговори да се постигнат положителни резултати в организацията на сметосъбирането и сметоизвозването. Целта е да се направи така, че фирмата да подмени съдовете и машините, които са ангажирани с тези дейности.

Общинският съветник Евтим Янев предупреди кмета, че с днешното решение позицията на общината по време на тези преговори няма да бъде достатъчно солидна, защото договорът вече ще бъде подновен и фирмата – концесионер трудно ще бъде принудена да направи отстъпки. Найден Шопов предложи по време на преговорите да присъстват и общински съветници, като по този начин позицията на общината ще бъде по – силна. Кметът прие и възложи на началника на кабинета си да информира представителните групи в Общински съвет за датата на разговорите и те да излъчат свой представител.

Според представените мотиви за предложението, през пролетта на следващата година ще бъде представен нов общ териториален план на града и е много възможно да има промяна в територията, която ще се обслужва от фирмата – концесионер. Общината не е наясно и с таксите, които ще се събират от Регионалното депо след изграждането на компостираща и сепарираща инсталация.

Всички тези фактори ще се имат предвид, когато след пет години се обяви и обществена поръчка за услугата.

За предложението на администрацията гласуваха 33 съветника, „против“ бяха пет, а един се „въздържа“.