Съветниците коментираха възнагражденията си по време на общественото обсъждане

Съветниците с неохота коментираха, че предвидените в Бюджет 2020 средства, няма да могат да покрият нуждите

Архив

В проекта за Бюджет 2020 са предвидени около 500 000 лева за издръжка на Общински съвет. Бързата сметка, направена на днешното публично обсъждане показа, че съгласно Правилника за работа на Общински съвет – Пазарджик, общинските съветници получават възнаграждение в размер на 45 процента от това на председателя, който пък от своя страна получава 90 процента от заплатата на кмета. На този етап неговата заплата е около 2 500 лева, което лесно показва, че предвидените средства не могат да покрият необходимото за изплащането на техните заплати, в размер на приетото в правилника им за работа.

Финансистът на общината Георги Гайдаров коментира, че за да се получават тези възнаграждения, Общинският съвет трябва да вземе решение, с което да промени гласуваните им с предишно решение заплати. Този коментар на Гайдаров предизвика негодувание на присъстващите на обсъждането общински съветници, според които не е необходимо да се взема такова решение, след като тези параметри са заложени в правилника им за работа.