Съветниците гласуваха нов дълг за мостово финансиране на компостиращата инсталация

Размерът на кредита е 4 млн. лева. Съветниците го гласуваха без дебати

Снимка: Архив

Смисълът на целевото финансиране от фонд „ФЛАГ“ е инструмент, с който ще изградим сепариращата и компостиращата инсталация, коментира в началото на днешната сесия кметът на общината Тодор Попов. Надявам се проектът до края на следващата година да бъде приключен, приключи Попов.

23 гласуваха „За“, 8 гласуваха „Против“, а един се въздържа. По този начин общинските съветници взеха решение Община Пазарджик да поеме дългосрочен общински дълг подо формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране, отпуснат от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – Флаг“ ЕАД за изпълнение и реализация на проект по процедура за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и такава за предварително третиране на битови отпадъци.