Съботен туризъм: Плиоценският парк в село Дорково – връщане в праисторията

В село Дорково функционира интересен природо-научен музей наречен „Плиоценски парк„. В него са представени находки от плиоцена, открити в палеонтологичното находище в местността „Кокалите“ около селото.
Находището е най-голямото познато на палеонтолозите струпване на кости от над 30 вида животни на едно място. Открити са над 600 кости на 15 м2 площ. Това е най-голямото палеонтологично находище на Балканите и втората най-значима експозиция в Европа.
Сградата на музея е дело на арх. Явор Йорданов по идея на Симеон Стоилов. Тя е с цилиндрична форма, изградена от метал и стъклен купол с площ 300 м2.
Експозиция:
В центъра на експозиционната зала са поставени две скулптури, дело на художниците Ивайло Аврамов, Теодор Нанев и Велизар Симеоновски. Първата е с височина 3,90 метра и изобразява овернски мастодонт от рода Аnancus arvernensis. До него се намира скулптура на изкопаемата маймуна долихопитек (Dolichopitecus ruscinensis). До скулптурата на мастодонта е разположен гигантски бивник на борсонов мастодонт (Mammut borsoni), намерен в кариерата за пясък при село Генерал Инзовообласт Ямбол.
Представена е възстановка на научни разкопки с истински кости, които са намерени това място, витрини с уникални вкаменелости – фрагмент от небце с кътници, и бивник от овернски мастодонт (Anancus arvernensis), кучешки зъб на доплихопитек и части от раменни кости на плиоценска балканска патица и на родопски глухар.
В музея могат да се видят много илюстрирани информационни табла – дело на специалисти от Националния природонаучен музей при БАН.
Природата в региона през плиоцена се представя чрез 10-метрова пейзажна диорама „Фауната и природата край Дорково и на Балканите преди 5 милиона години“. На нея са представени: изкопаема маймуна Долихопитек (Dolichopitecus ruscinensis), ранноплиоценска мечка (Ursus boecki), родопски глухар (Tetrao rhodopensis), рододендрон (Rhododendron), изкопаема сърна (Procapreolus), изкопаем тапир (Tapirus arvernensis), двурог плиоценски носорог (Stepharnochinus megarhinus), магнолия (Magnolia), мастодонт от вида Mammut borsoni, изкопаема маймуна Мезопитек (Mesopithecus), стадо хипариони и стадо овернски мастодонти (Anancus arvernensis).
Монтирана е озвучителна техника, чрез която се възпроизвеждат звуците издавани от животните, чийто останки са намерени в палеонтологичното находище.
Източник: http://poseti.guide-bulgaria.com/