Съботен туризъм: Мегалитният комплекс „Скумсале“ – античното светилище на Средна гора

Снимка: geograf.bg

Мегалитният комплекс „Скумсале“ е един от най-големите по площ на територията на България. Характеризира се с множество разнообразни скални обекти с култово предназначение, разположени сред млада дъбова гора. От особен интерес е конфигурацията от мегалити в северната му част, където на голяма поляна, заобиколена от всички страни с високи скали, са разположени тронове, улеи, жертвеници, свързани с култовата дейност на древните обитатели на Средна гора. 

 

Находките на Скумсале са пострадали както от иманярски набези, така и от добив на камъни, които значително са променили и разрушили оригиналния му облик. Определеният централен жертвеник е монолитен блок, с размери 53 m и ширина около 12 m. Разделен е в северната си част от проход, при което се оформят две части – северна и южна. Северната е по-малката страна. На южната страна има 12 m дромос (път). Вкопаванията са с различна големина и форма и са предназначени да поемат изсипваната в тях течност, която изтича по специални улеи или в следващото вкопаване.

 

Големите скали на Скумсале са от гранит, който изветрявя по характерен начин, вследствие на което са се образували причудливите скални форми (Подобно на тези в Бегликташ). Местността е благоустроена през последните години от община Стрелча с насипан път, по който се достига до местността. Изградени са пейки, беседки, химически тоалетни. Благодарение на това обектът привлича все повече туристи, решили да опознаят Същинска Средна гора. Популярността му е преди всичко сред местните хора, които знаят мястото, но в национален план това изключително интересно място е слабо познато.

 

Източник: geograf.bg